big-logo-color
big-logo-line
big-logo-line-grey
visugood

Onze diensten

Torann is een jonge en dynamische bewakingspartner. Wij brengen jouw beveiligingsnoden in kaart en beantwoorden die op een flexibele en vernieuwende manier. Wij verbinden onze agenten en systemen aan je beveiligingsbeleid tot een nieuw concept waar onze samenwerking meer is dan de optelsom.  (Lic. 16.1042.10 Torann voldoet aan art. 9. KB 12 november 2017 inzake verzekeringen.)

big-logo-line-grey

Waarom kiezen voor Torann?

Samen kijken we wat je organisatie nodig heeft. We doen dit actief: onze bewakers verdiepen zich in je branche en specifieke wensen. Zij werken solution driven zodat ze altijd de beste service kunnen bieden.

Agenten kunnen het verschil maken in een cruciale situatie. Net daarom besteden wij extra aandacht aan de screening en opleiding van onze bewakingsagenten. Bovendien zoeken wij steeds naar de juiste match voor onze klanten. Om een snelle en efficiënte communicatie en planning te garanderen, opteren wij voor een flexibele operationele structuur. Zo werken wij niet met een centrale planningsdienst, maar met één aanspreekpunt (SPOC) per klant.

  • Gecertificeerde agenten
  • +250 agenten beschikbaar
  • Jong & dynamisch
  • 24/7 snelle respons & actie
  • Flexibel inzetbaar
  • Voorstel op maat
Statische bewaking

Een pand, domein of site huisvest vaak kostbare zaken voor een onderneming. Natuurlijk wil je deze goed laten beveiligen. Torann voorziet gecertificeerde agenten, die de algemene bewaking van je gebouw of domein verzekeren.

Mobiele bewaking

Moet jouw organisatie veilig geopend en gesloten worden? Heb je nood aan periodieke controles? Met onze mobiele ploegen kan je rekenen op flexibiliteit en snelheid. Bovendien treden wij ook razendsnel op bij een alarmmelding.

Bescherming van personen

Personenbeveiliging draait om het waarborgen van de veiligheid van individuen die mogelijk blootstaan aan risico’s door hun beroep, status, of specifieke dreigingen. Onze diensten omvatten op maat gemaakte beveiligingsoplossingen die variëren van persoonlijke beveiligers tot geavanceerde risicoanalyses en preventieve strategieën. Ons doel is om een veilige omgeving te creëren voor onze cliënten, waar ze vrij kunnen bewegen en leven zonder zorgen over hun persoonlijke veiligheid. Of het nu gaat om dagelijkse begeleiding of bescherming bij speciale gelegenheden, 24/7.

Winkelinspectie

Winkelinspectie is een gespecialiseerde service gericht op het voorkomen van diefstal en fraude in winkels. Ons team van deskundigen voert discreet toezicht uit, identificeert veiligheidsrisico’s en werkt samen met winkelpersoneel om effectieve preventiestrategieën te implementeren. Zo zorgen we voor een veiliger winkelomgeving en beschermen we uw bedrijf tegen verlies.

Evenementenbewaking

Evenementenbewaking zorgt ervoor dat jouw evenement soepel en veilig verloopt. Ons team staat klaar om een veilige omgeving te creëren voor gasten, artiesten en medewerkers, van festivals tot zakelijke bijeenkomsten. We beheren toegangscontrole, crowd management en noodprocedures, allemaal met het oog op een onvergetelijke ervaring zonder zorgen.

Parkeerwachters

Met de huidige mobiliteitskwestie, is een efficiënt parkeerbeheer onmisbaar. Torann is niet enkel bevoegd om het volledige parkeerbeheer uit te voeren, maar stuurt ook parkeerwachters aan. Onze parkeerwachters beschikken over de certificering “Vaststelling materiële feiten” en zijn gemachtigd om retributies uit te schrijven. Wij werken samen met zowel steden en gemeentes als met privépartners.

Toegangs-
controle

Als onderneming wil je de juiste mensen aantrekken en verwelkomen, maar ook de foute mensen buitenhouden. Onze agenten kunnen je hierin perfect bijstaan en de screening van mensen uitvoeren. Jij beslist wie er toegang heeft tot jouw onderneming en Torann zorgt ervoor dat dit toegangsbeleid wordt gehanteerd.

Torann_Security3

Werfbewaking

Omwille van de tijdelijke aard van een werf, vraagt dit een andere manier van werken. Torann regelt een tijdelijke beveiligings- en registratiesystemen van A tot Z. Bovendien kunnen wij ook onze ‘Check in at work’ module installeren zodat je RSZ-controles met twee vingers in de neus doorkomt.

big-logo-line-grey

Sectoren waarin we actief zijn

Havens

Onze havens kunnen op beide oren slapen: Wij begrijpen dankzij onze ervaring in de Antwerpse haven het grote belang van deze impact en hebben dan ook een specifieke aanpak voor de havensector die we doorheen de jaren hebben geoptimaliseerd.

Onze agenten die actief zijn in de haven hebben uiteraard de opleiding gevolgd voor EXE 14 – Havenbewaking. Deze opleiding gaat dieper in op volgende aspecten:

  • De haven als werkomgeving,
  • Security in de haven,
  • Specifieke bewakingsmethodes- en technieken in de haven.
Luchthavens

De beveiliging van een luchthaven is complex en intensief werk. Grote stromen mensen en goederen in combinatie met uiteenlopende risico’s, vragen om goed opgeleide en ervaren beveiligers.

De beveiligers van Torann zijn getraind in het controleren van passagiers, bagage, vliegtuigen en luchthavenpersoneel. Zij doen dit volgens de bewezen effectieve techniek Predictive Profiling, waarmee zij incidenten in een vroeg stadium erkennen en voorkomen.

Onze luchthavenbeveiligers zijn getraind in het herkennen van verdacht gedrag en hebben de kennis en vaardigheden om verdachte passagiers actief en gastvrij te benaderen en vervolgens te isoleren. Zij doen dit op zo’n manier dat andere passagiers er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Retail

Speciaal voor winkels en shopping centra heeft Torann een uitgebreid pakket aan veiligheidsmaatregelen tegen winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Met retail security bescherm je jouw winkel(gebied) en zorg je dat medewerkers en klanten veilig zijn én zich veilig voelen. Met veiligheidsagenten in uniform van Torann of in burger in de winkel, zijn je eigendommen goed beschermd en voelen medewerkers en klanten zich veilig.

Industrie en productie

De bescherming van industriële sites en productie-omgevingen vereisen een hoog bewustzijn bij werknemers bij het naleven van voorschriften en beschermende maatregelen. Onze agenten controleren gevoelige locaties en zorgen dat uw omgeving voldoet aan de beveiligingseisen van uw locatie.

Scholen

Het inschakelen van een professionele bewakingsfirma voor het beveiligen van schoolomgevingen is cruciaal om een veilige en beschermde leeromgeving te garanderen voor zowel leerlingen als personeel. Onze bewakingsagenten bieden niet alleen toezicht en preventieve veiligheidsmaatregelen, maar zijn ook getraind om adequaat te reageren op eventuele incidenten, wat bijdraagt aan de algemene veiligheid en het welzijn op scholen.

Kantoor- en bedrijfsgebouwen

Voor het beveiligen van bedrijfsgebouwen en kantoren en het waarborgen van een veilige werkomgeving voor werknemers en bezoekers, biedt Torann expertise in zowel preventieve maatregelen als in de snelle en efficiënte afhandeling van beveiligingsincidenten. Daarnaast draagt de zichtbare aanwezigheid van beveiligingspersoneel bij aan het creëren van een gevoel van veiligheid en professionaliteit.

Zorg

Ziekenhuizen verwerken soms grote stromen van mensen. Deze bezoekers zijn vaak emotioneel en hebben gespecialiseerde opvang nodig. Onze apart opgeleide agenten verwelkomen je gasten en wijzen hen vriendelijk de weg.

Musea en openbare gebouwen

Een museum vereist een speciale aanpak. Volgens de regels van de kunst moeten we inspelen op de aanwezigheid van bezoekers en is voorzichtigheid geboden bij het behandelen en beveiligen van kunstobjecten. Bovendien is een museum vaak zelf een architecturaal kunstwerk, dus houden we uiteraard ook rekening met bouwkundige kenmerken en de eventuele aanwezigheid van cultureel materieel erfgoed.

Evenementen

De evenementensector in al zijn vormen vereist speciale expertise en middelen op het gebied van voorbereiding en organisatie. De agenten van Torann zijn opgeleid voor dit type dienstverlening, dat aanpassingsvermogen, reactievermogen en beheersing van gedrag vereist. Je wil dat deelnemers en bezoekers aan jouw evenement zich veilig én welkom voelen. Vooral bij aankomst en afloop heb je orde en veiligheid hoog op de agenda staan. En, niet te vergeten, de wettelijke veiligheidseisen waaraan je evenement moet voldoen.

Overheidsgebouwen

De inzet van een professioneel bewakingsbedrijf bij overheidsgebouwen is cruciaal om een veilige toegang te verzekeren tot de diverse overheidsdiensten die deze locaties bieden. Van burgerlijke tot juridische diensten, deze gebouwen verwelkomen dagelijks een breed publiek, wat een complexe beveiligingsbehoefte met zich meebrengt. Onze agenten spelen een sleutelrol in het waarborgen van de veiligheid en orde, terwijl ze de vrije en ongehinderde toegang tot essentiële overheidsfuncties faciliteren.

big-logo-line-grey

Onze Certificaten

Onze Partners

Op zoek naar een bewakingspartner
Contact